Materiaalipankki

Linkit

Montessoriaiheista luettavaa löytyy esimerkiksi sivuilta:

Association Montessori Internationale, http://ami-global.org/
Aid to Life, www.aidtolife.org
Suomen Montessori-ohjaajat ry, (linkkiin ei ole käytössä tällä hetkellä)
Svenska Montessoriförbundet, http://forsbergwebb.se/
Centenary of Montessori Movement, montessoricentenary.org
Effe – Kasvatuksen vapauden eurooppalainen foorumi ry, https://effefinland.wordpress.com/
Montessori Europe, www.montessori-europe.com
Suomen montessoriopettajien ja -ohjaajien pedagoginen yhdistys, www.montessori-smoopy.fi

Kirjallisuus

Suomeksi:

* Björksten Christel: Montessori-menetelmä 1980-luvulla
* Hayes Mary & Höynälänmaa Kerttu: Montessoripedagogiikka
* Härkönen Ulla: Pienten lasten työkasvatus
* Keltti-Laine Susanna: Montessori-musiikkikasvatus Montessori-menetelmän mahdollisuudet musiikkikasvatuksessa
* Maria Montessori: Lapsen salaisuus
* Parkkonen Helena: Auta minua tekemään itse Montessori-menetelmän sovellutuksia
* Wilander Susan: Montessoripedagogiikka – Oppimisen iloa

Englanniksi:

Montessori Maria:
o The Absorbent Mind
o The Secret of Childhood
o The Formation of Man
o The Discovery of the Child
o The Advanced Montessori Method Vol.1 + Vol.2
o Dr. Montessori´s own Handbook
o Education and Peace
o The Child in the Family
o What you should know about your Child
o Education for a New World
o From Childhood to Adolescence
o To Educate the Human Potential
o The Child, Society and the World
o The Californian Lectures by Maria Montessori
o The Montessori Method
o Basic Ideas of Montessori´s Educational Theory
* Cavalletti Sofia: The Religious Potential of the Child
* Dwyer Muriel: A Path for the Exploration of any language leading to writing and Reading
* Lawrence Lynne: Montessori Read and Write
* Kramer Rita: Maria Montessori biography
* Montanaro Silvana: Understanding the Human Being
* Montessori Mario Jr: Education for Human Development
* Montessori Mario Jr: The Human Tendencies and Montessori Education
* Polk Lillard Paula and Lynn Lillard Jessen: Montessori From the Start
* Polk Lillard Paula: Montessori-A Modern Approach
* Polk Lillard Paula: Montessori Today
* Pollard Michael: Maria Montessori
* Ramachandran Rukmini: Creative Dvelopment of the Child, Vol.1+Vol.2
* Sheridan Mary: From Bith to Five Years
* Standing E.M: Maria Montesori: Her Life and Work
* Stoll Lillard Angelina: Montessori:The Science Behind the Genious

Montessori Talks To Parents (NAMTA):
o The Home Invironment
o The Road to Decipline
o The Spiritual Side of Love
o Language, Literature and the Family
o The Child in Nature
o Nurturing the Creative Personality
o What is Montessori Pre-School?
o What is Montessori Elementary?
o The Normalized Child by Kathlen Futrel
o At Home With Montessori by Patricia Oriti

Ruotsiksi:

* Ahlgren Mary: Montessoris metod i nutida skolliv
* Hanson Lena: Montessori och barns arbete
* Malmborg Connie af: Montessoriskolan Maria Montessori och montessorirörelsen
arbetssätt och målsättning barnets utveckling och verksamhet
* Montessori Maria: Barndomens gåta
* Montessori Maria: Barnasinnet the absorbent mind
* Montessori Maria: Maria Montessori och hennes verk
* Nordlund Gertrud: Montessoriuppfostran
* Reimer-Eriksson Ellinor: Vi går i Montessori klass en alternative skolform

Saksaksi:

* Fischer-Buck Anne: Naturgemässe Erziehung ein Vergleich der Lehre von Pestalozzi und Montessori
angewandt auf die heutige psychologische Pädagogik
* Hecker Hilde: Friedrich Fröbel und Maria Montessori

Lisäksi montessoriaiheisia gradu-opinnäytetöitä ja muita tutkimuksia

Lehtinen, Pirjo-Riitta
Turun yliopisto, Rauman opettajankoulutuslaitos: Pro gradu-tutkielma
Montessoripedagogiikan rantautuminen ja vakiintuminen suomalaiseen perusopetukseen
Kasvatustiede
Toukokuu 2008

Almusa, Katja
Helsingin yliopisto, SOKLA: Pro gradu-tutkielma
Montessoripedagogisen varhaiskasvattajan auktoriteetin jalanjäljillä
Varhaiskasvatus
Toukokuu 2008

Suortti, Outi
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos: Pro gradu-tutkielma
3-5-vuotiaiden lukemaan oppiminen –montessorivälineet kielellisen tietoisuuden ja varhaisen lukitaidon edistäjinä
Kasvatustieteen koulutus
Huhtikuu 2008

Hjelt, Hanna ja Mattila, Anne
Montessori-pedagogiikka kunnallisessa päivähoidossa: selvitys kolmevuotisesta päivähoidon kehittämiskokeilusta Iso-Heikkilän päiväkodin Montessori-ryhmässä

Häkkänen, Teija
Työkasvatus päiväkodissa sekä peruskoulun ala-asteen Freinet- ja Montessoriluokilla
Helsingin yliopisto 1999

Ihalainen, Tiina ja Utter, Sari
Oppilaan minäkuva Freinet-, Montessori- ja peruskoululuokilla: vertaileva tutkimus koulutyypin yhteydestä oppilaan minäkuvaan.
Joensuun yliopisto

Jaatinen, Nina
Elevens syn på sin skola: en jämförelse mellan grundskolan och montessoripedagogiken
Helsingin yliopisto 1999

Lehtinen, Kirsti
Montessoriesikoulu 3-6-vuotiaille lapsille – yksilöllisyyttä ja sosiaalisuutta
Helsingin yliopisto 1997

Leppisaari, Heli
Montessori-pedagogiikan soveltaminen esi- ja alkuopetukseen. Matematiikan opetuspaketti ja sen kokeilu Emoniemen ala-asteella.
Kajaanin opettajankoulutuslaitos 1997

Kauppi, Elina
Montessoripedagogiikka – tie parempaan ihmisyyteen. Lapsen sosiaalinen kehitys ja kasvatus montessoripedagogiikassa.
Kajaanin opettajankoulutuslaitos 1997

Keltti-Laine, Susanna
Montessori-menetelmän mukainen alle kouluikäisten lasten musiikkikasvatus sekä sen toteutuminen Suomen Montessori-leikkikouluissa ja –päiväkodeissa
Helsingin yliopisto 1991

Kotka, Riika
Montessori- ja motopedagogiikka alle kouluikäisten lasten kuntoutuksessa
Jyväskylän yliopisto 1994

Niemi, Sirkka
Montessorivälineet esiopetuksesa: montessoriohjaajakoulutuksen saaneiden lastentarhanopettajien käsityksiä montessorivälineiden soveltuvuudesta esiopetukseen
Helsingin yliopisto 1999

Repo, Kirsi
Miten Montessori-ympäristö tukee lapsen puheen kehitystä?
Kajaanin Opettajankoulutuslaitos 1999

Ryynänen, Anne-Marja
Montessori-pedagogiikan opettaja- ja oppilaskäsitys
Helsingin yliopisto 1992

Simpura, Virpi
Montessori-leikkikoulua käyneet lapset peruskoulun 1.luokalla
Helsingin yliopisto 1994

Julkaisut

Suomen Montessoriliitto on tuottamassa uutta DVD-materiaalia myytäväksi keväälle 2015. Seuraa ”Ajankohtaista” -palstaa saadaksesi lisätietoja.

Montessoridvd:tä vuokrattavana:

Suomen Montessoriliitolta voi vuokrata montessoridvd:tä ”Montessori in Action”. DVD:n kesto on 45 minuuttia, jäsenille postikulujen hinnalla, muille 10 euroa + postikulut/viikko.

– Montessori in Action

– Maria Montessori –Her Life and Legacy

– Montessori, The Science Behind the Genius

Tiedustelut info (at) montessori.fi

Montessorilehti

Suomen Montessoriliitto tuottaa vuosittain Montessorilehden jäsenetunaan. Liiton ulkopuoliset voivat tilata lehden itselleen hintaa xx, laittamalla yhteystietonsa ja toivotun kappalemäärän sähköpostitse osoitteeseen info(at)montessori.fi

Videot

Täältä löydät montessoriaiheisia videoklippejä.