Aikajana Maria Montessorin elämästä

1870

Maria Montessori syntyi 31.8. Chiaravallen kaupungissa, Ancoran maakunnassa Italiassa.

Käy Roomassa poikien koulua suuntautuen tieteeseen/tekniikkaan.

1890

Isänsä vastustuksesta huolimatta hän lähtee opiskelemaan lääkäriksi.

1896

Suorittaa yhtenä ensimmäisistä naisista lääketieteen tohtorin tutkinnon Rooman yliopistossa.

Edustaa Italiaa kansainvälisessä naisten kongressissa Berliinissä; puhuu työtä tekevien naisten oikeuksista, kuten oikeudesta saada samaa palkkaa samasta työstä.

Tutkii vammaisten lasten parissa työskennelleiden ranskalaisten lääkärien Itardin ja Séguinin kirjoituksia.

1897 – 1898

On kuuntelijana pedagogiikan koulutuksissa Rooman yliopistossa; lukee kaikki keskeiset kasvatuksen filosofiaa käsittelevät kirjoitukset 200 viime vuoden ajalta.

1899

Osallistuu naisten kongressiin Lontoossa; hänet vastaanottaa kuningatar Victoria.

1899 – 1906

Luennoi hygieniasta ja antropologiasta naisille tarkoitetussa opettajankoulutuslaitoksessa Roomassa.

1900

Työskentelee psykiatrian klinikalla Roomassa.

Nimitetään johtajaksi ortofreeniseen kouluun, joka on mallikoulu kehityshäiriöisten lasten opettajien kouluttamiseen. Hän tekee kahden vuoden ajan mallikoululla kokeiluja aisteja stimuloivien materiaalien avulla. Hän onnistuu edistämään joidenkin lasten kehitystä niin hyvin, että he saavat valtakunnallisista kokeista samanlaisia tuloksia kuin tyypillisesti kehittyvät koululaiset.

1901

Aloittaa opinnot toista tutkintoa varten – kasvatuksen, kokeilevan psykologian ja antropologian alalta – Rooman yliopistossa. Vierailee ala-asteilla tehdäkseen antropologista tutkimusta.

1904 – 1908

Pitää luentoja antropologian ja biologian aloilta Rooman yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, sisällyttäen luentoihin avaintojaan Rooman ala-asteiden oppilaista. Nämä luennot muodostavat pohjan hänen teokselleen Pedagogical Anthropology (Pedagoginen antropologia) (1910).

1907

Ensimmäinen Lasten talo (Casa dei Bambini) avataan osoitteeseen 53 Via dei Marsi Rooman San Lorenon kaupunginosaan loppiaisena, 6. tammikuuta.

1908

Anna Maria Maccheronin johdolla toimiva Lasten talo avataan Milanossa.

1909

Pitää ensimmäisen ammatillisen koulutuksen menetelmästään noin 100 opiskelijalle Città di Castellossa. Siellä hän kirjoittaa kuukaudessa ensimmäisen kirjansa nimeltä Il Metodo della Pedagogia Scientifica applicato all’educazione infantile nelle Case dei Bambini. Seuraavina vuosina tämä kirja käännetään yli 20 kielelle. Englanninkielisen painoksen nimi on The Montessori Method (Montessorin menetelmä).

1910

Fransiskaanisessa luostarissa Rooman Via Gustin varrella, missä sijaitsee myös Lasten talon malli, pidetään kaksi samanaikaista koulutusta opettajille.

Toinen kirja: L’Antropologia pedagogica (Pedagogical Anthropology (Pedagoginen antropologia)).

1911

Irtisanoutuu opettajan työstään Rooman yliopistolla ja luopuu yksityisestä lääkärin vastaanotostaan voidakseen keskittyä täysin kasvatukseen.

Montessorin menetelmä on jo otettu käyttöön Englannin ja Argentiinan kouluissa, ja sen käyttöönottoa aloitellaan Italian ja Sveitsin ala-asteilla.

Mallikouluja perustetaan Pariisiin, New Yorkiin ja Bostoniin.

1912

Il Metodon englanninkielinen versio ilmestyy Yhdysvalloissa 5 000 kappaleen painoksena nimellä The Montessori Method (Montessorin menetelmä). Se myydään loppuun muutamassa päivässä. Se nousee toiselle paikalle vuoden tietokirjallisuuden bestseller-listalla.

1913

Järjestää ensimmäisen kansainvälisen ammatillisen koulutuksen asunnollaan Roomassa, Italian kuningattaren Margheritan suojelemana. Oppilaat tulevat Italiasta ja muista Euroopan maista, Australiasta, Etelä-Afrikasta, Intiasta, Kiinasta, Filippiineiltä, Yhdysvalloista ja Kanadasta.

Yhdysvaltoihin perustetaan Montessori Educational Association. Sen jäsenistöön kuuluvat mm. Alexander Graham Bell, hänen vaimonsa Mabel Bell, S.S. McClure ja presidentti Wilsonin tytär, Margaret Woodrow Wilson.

Ensimmäinen matka Yhdysvaltoihin.

1914

Toinen kansainvälinen ammatillinen koulutus Roomassa.

Montessorin kolmas kirja, Dr. Montessori’s Own Handbook (Tri Montessorin oma käsikirja) julkaistaan New Yorkissa.

1915

Toinen matka Yhdysvaltoihin yhdessä hänen poikansa, Marion, kanssa. Puhuu Kansainväliselle päiväkotiliitolle (International Kindergarten Union) ja Kansalliselle kasvatusyhdistykselle (National Educational Association, NEA) ja pitää kolmannen kansainvälisen ammatillisen koulutuksen.

Panaman ja Tyynenmeren alueen kansainvälisessä näyttelyssä San Franciscossa montessoriluokka työskentelee lasipaviljongissa vieraiden nähtävillä.

Tri Montessorin NEA-luennot julkaistaan New Yorkissa: My System of Education (Kasvatusjärjestelmäni), The Organization of Intellectual Work in School (Henkisen työn organisointi koulussa), Education in Relation to the Imagination of the Little Child (Kasvatus suhteessa pienen lapsen mielikuvitukseen) ja The Mother and the Child (Äiti ja lapsi).

1916

Muuttaa Barcelonaan kaupungin hallinnon kutsusta; Barcelona pysyy hänen kotinaan aina vuoden 1936 vallankaappaukseen asti, joka nostaa kenraali Francon valtaan.

Neljäs kansainvälinen ammatillinen koulutus Barcelonassa.

Barcelonaan perustetaan Montessori-mallikoulu ja lasten kappeli sekä opettajankoulutuslaitos Katalonian hallituksen tukemina.

Montessorin neljäs kirja ilmestyy: L’autoeducazione nelle Scuole Elementari (englanninkielinen nimi: The Advanced Montessori Method (Edistynyt Montessorin menetelmä)).

1919

Ammatillinen koulutus Lontoossa käyttäen myöhemmin standardiksi tulevaa formaattia: viisikymmentä tuntia luentoja, viisikymmentä tuntia opetusta materiaaleja käyttäen, viisikymmentä tuntia montessoriluokkien tarkkailua.

1920

Luentoja Amsterdamin yliopistossa.

1921

Ammatillisia koulutuksia Lontoossa ja Milanossa.

Perustetaan New Education Fellowship (Uuden koulun liike, tunnetaan nykyään nimellä World Education Fellowship (Maailman koulun liike)), jonka aktiivisena jäsenenä Maria Montessori osallistuu kiivaaseen väittelyyn tuon ajan johtavien koulutuksen uudistajien kanssa.

1922

I bambini viventi nella Chiesa -teos julkaistaan Napolissa (englanninkielinen versio The Child in the Church (Lapsi kirkossa), Lontoo 1929), Maria Montessorin ensimmäinen kirja katolisesta liturgiasta lapsen näkökulmasta.

Lili Roubiczek perustaa ensimmäisen lasten talon Wieniin.

1923

Ammatillisia koulutuksia Lontoossa ja Alankomaissa.

Montessorin ensimmäinen vierailu Haus der Kinderissä (Lasten talossa) Wienissä; alku yhteistyölle ja ystävyydelle Lili Roubiczekin (Peller), Lisl Herbatschekin (Braun) ym. kanssa.

1924

Neljä kuukautta kestävä ammatillinen koulutus Amsterdamissa.

Montessori tapaa Benito Mussolinin (joka oli tullut valtaan vuonna 1922), minkä seurauksena Italian hallitus hyväksyy montessorikoulut virallisesti ja perustaa niitä laajalti.

1925

Ammatillinen koulutus Lontoossa. Tri Montessorin poika, Mario, suorittaa tämän koulutuksen ja saa Montessori-tutkintotodistuksensa.

1926

Vierailee Argentiinassa.

Puhuu ”Kasvatuksesta ja rauhasta” Kansainliitossa Genevessä.

1927

Esitellään Englannin hovissa.

Vierailee ensimmäisen kerran Irlannin kouluissa.

1928

Das Kind in der Familie (Lapsi perheessä) -kirja, joka perustuu hänen Wienissä vuonna 1923 pitämiinsä luentoihin, julkaistaan saksankielisenä. (Se julkaistaan englanninkielisenä nimellä The Child in the Family vuonna 1936.)

1929

Roomaan rakennetaan montessoriopettajien koulutuskeskus, johon sisältyy montessorimallikoulu; Maria Montessori tekee yhteistyötä arkkitehtien kanssa.

Ensimmäinen kansainvälinen montessorikongressi Tanskan Helsingörissä.

Perustaa yhdessä poikansa Marion kanssa Association Montessori Internationale (AMI) -järjestön, jonka pääkonttori on Berliinissä (vuoteen 1935; sen jälkeen Amsterdamissa).

1930

Kansainvälinen ammatillinen koulutus Roomassa.

Wienissä luentoja, joiden aikana hän tutustuu Anna Freudiin (lapsipsykoanalyysin edelläkävijä ja Sigmund Freudin tytär).

1931

Kansainvälisiä ammatillisia koulutuksia Roomassa ja Englannissa.

Luentoja Berliinin yliopistossa.

Intian itsenäisyysliikkeen johtaja Mahatma Gandhi vierailee Rooman montessorikouluissa.

1932

Toinen kansainvälinen montessorikongressi Nizzassa, Ranskassa. Montessori pitää luennon Peace and Education (Rauha ja kasvatus), jonka julkaisee International Bureau of Education
(Kansainvälinen kasvatusvirasto), Geneve.

Julkaisut: La Vita in Cristo (Rooma), Ideas Generales Sobre Mi Método (Madrid), The Mass Explained to Children (Massan selittäminen lapsille) (Lontoo).

1933

Natsit tuhoavat järjestelmällisesti montessoriliikettä Saksassa ja sulkevat kaikki montessorikoulut.

Kolmas kansainvälinen montessorikongressi Amsterdamissa.

Ammatillisia koulutuksia Lontoossa, Dublinissa ja Barcelonassa.

1934

Neljäs kansainvälinen montessorikongressi Roomassa.

Konfliktit fasistijärjestelmän kanssa johtavat kaikkien montessorikoulujen ”katoamiseen … yhdessä päivässä” (Rita Kramer).

Psico-Aritmética ja Psico-Geometría julkaistaan Barcelonassa.

1936

Viides kansainvälinen montessorikongressi Oxfordissa, Englannissa; lisäperiaatteiden kehittäminen montessorikasvatukseen ala-asteelle (kosminen kasvatus) sekä yläasteelle ja lukioon.

Kenraali Francon vallankaappaus; Maria Montessori pakenee Barcelonasta ensin Englantiin ja sitten Amsterdamiin. Alankomaista tulee hänen kotinsa; Lareniin lähelle Amsterdamia perustetaan koulutuskeskus mallikouluineen (kosmista kasvatusta koskevia materiaaleja käytetään ensimmäistä kertaa), ja AMI siirtää pääkonttorinsa sinne. Tässä vaiheessa Alankomaissa on yli 200 montessorikoulua.

Julkaisut: The Secret of Childhood (Lapsuuden salaisuus) (Lontoo), Les Etapes de L’Education (Brugge, Belgia).

1937

Kuudes kansainvälinen montessorikongressi Kööpenhaminassa; teemana on ”Kasvata rauhan vuoksi”. Montessori pitää myöhemmin useita luentoja, jotka kootaan teokseen Education and Peace (Kasvatus ja rauha) (julkaistiin ensin Italiassa nimellä Educazione e Pace, 1949).

1938

Seitsemäs kansainvälinen montessorikongressi Edinburghissa, Skotlannissa.

Pariisin Sorbonnessa pidetty puhe, jossa hän esittää yhden monista vetoomuksistaan rauhan puolesta.

1939

God en het Kind (”Jumala ja lapsi”) ja ‘Erdkinder’ ja Functions of the University: The Reform of Education During and After adolescence (Yliopiston tehtävät: Murrosiän ja myöhemmän koulutuksen uudistus) julkaistaan Alankomaissa.

Lähtee Marion kanssa Intiaan pitääkseen alun perin kolme kuukautta kestävän ammatillisen koulutuksen teosofisen yhteisön kutsusta, joka on käyttänyt onnistuneesti Montessorin menetelmää lukutaidottomuuden estämiseen.

1940

Italiasta tulee Saksan liittolainen toisessa maailmansodassa. Kesäkuussa brittiläinen siirtomaahallinto Intiassa internoi Mario Montessorin vihollisena ulkomaalaisena, ja Maria Montessori suljetaan teosofisen yhteisön aidatulle asuma-alueelle. Mario vapautetaan elokuussa kiitos varakuninkaan kunnioituksen Maria Montessoria kohtaan sekä hänen 70-vuotispäivänsä kunniaksi. Montessorit eivät kuitenkaan saa poistua maasta ennen sodan päättymistä.

1939 – 1946

Ammatillisia koulutuksia Madrasissa, Kodaikanalissa, Karachissa ja Ahmedabadissa Intiassa sekä Ceylonissa.

Kehittää edelleen kosmista kasvatussuunnitelmaa ala-asteelle yhteistyössä Marion kanssa.

1941 – 1942

The Child (Lapsi) (1941) ja Reconstruction in Education (Kasvatuksen uudistaminen) (1942) julkaistaan Intiassa.

1946

Sodan päätyttyä Maria ja Mario Montessori palaavat Eurooppaan.

Ammatillinen koulutus Lontoossa; vierailu Skotlannissa.

Koulutusta Intiassa julkaistavalle New Worldille.

1947

Maria ja Mario Montessori perustavat montessorikeskuksen Lontooseen.

Matka Italiaan: Montessoriliiton paluu. Montessorilaitokset alkavat avautua uudelleen. Lastenneuvolatyöntekijöitä alkaa työskennellä Roomassa.

Paluu Intiaan pitämään ammatillista koulutusta Adyarissa.

1948

Ammatillisia koulutuksia Ahmedabadissa, Adyarissa ja Poonassa; luentoja Bombayssa.

Matka Intian Gwalioriin; valvoo alle 12-vuotiaille tarkoitetun mallikoulun avaamista.

Vierailu montessorikoulutuskeskuksessa ja mallikoulussa Colombossa (Ceylonissa).

De l’enfant á l’adolescent (Lapsuudesta murrosikään) julkaistaan ranskankielisenä. Tässä kirjassa selostetaan Maria Montessorin ala- ja yläasteen opetusta koskevat käsitteet.

The Discovery of the Child (Lapsen keksintö), To Educate the Human Potential (Ihmispotentiaalin opettaminen), What You Should Know about Your Child (Mitä sinun tulisi tietää lapsestasi) ja Child Training (Lasten opetus) julkaistaan Intian Madrasissa.

1949

Ensimmäinen ehdokkuus Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi (uudelleen vuosina 1950 ja 1951).

Kuukauden mittainen ammatillinen koulutus Pakistanissa, Mario ja Albert Joostenin avustamana.

Lopullinen paluu Eurooppaan. Kahdeksas kansainvälinen montessorikongressi Italian San Remossa.

The Absorbent Mind (Vastaanottavainen mieli) julkaistaan Intiassa.

Hänen viimeisen suurteoksensa julkaisu: Formazione dell’uomo (englanninkielisenä The Formation of Man, Adyar 1955).

1950

Luentokiertue Norjassa ja Ruotsissa.

Puhuu UNESCOn yleiskonferenssissa Firenzessä.

Kansainvälinen konferenssi Amsterdamissa Maria Montessorin 80-vuotispäivän kunniaksi.

1951

Yhdeksäs kansainvälinen montessorikongressi Lontoossa.

Viimeinen Maria Montessorin johtama ammatillinen koulutus pidettiin Innsbruckissa, Itävallassa.

1952

Maria Montessori kuolee 6. toukokuuta Noordwijk aan Zeessä, Alankomaissa; hänet haudataan paikalliselle katoliselle hautausmaalle.