Montessorimenetelmä muistisairaiden hoidossa

Montessorifilosofian  on todettu soveltuvan erinomaisesti ikääntyneiden ja muistisairaiden hoivaan. Filosofiaa on käytetty parikymmentä vuotta erityisesti USA:ssa, Kanadassa ja Australiassa, ja siitä on saatu hyviä kokemuksia: sekä musitisairaiden että hoitajien hyvinvointi on parantunut. Montessorimenetelmän käytön on muun muassa todettu vähentävän muistisairaiden ahdistunutta käyttäytymistä. Lue Muistiliiton raportti aiheesta tästä.

Montessorifilosofiaa käyttävissä palvelutaloissa keskitytään sairauden aiheuttamien toimintakyvyn puutteiden sijaan korostetusti siihen, mihin asukkaat vielä pystyvät. Lähtökohtana on asukkaiden historian ja nykyisen toimintakyvyn, sekä mieltymysten tunteminen, jolloin jokaiselle löytyy mielekäs rooli yhteisössä. Ympäristön tarjoamat tehtävät ja vihjeet ohjaavat itsessään työskentelyä, jolloin hoitajien on helpompi työskennellä asukkaiden kanssa ja vuorovaikutus helpottuu.

Tärkeimmät periaatteet:

  • Mahdollistetaan säilyneen toimintakyvyn käyttäminen.
  • Valmistellaan ympäristö muistisairaan tarpeita tukevaksi.
  • Käytetään muistin apuvälineitä tukemaan toimintakykyä.
  • Sitoutetaan muistisairas toimintaan vastuuroolien avulla.
  • Muistetaan elämänilo.

Montessori-filosofiaa voi soveltaa missä tahansa ympäristössä, kuten kotona tai palvelutalossa, eikä se vaadi suuria investointeja. Se ei ole toimintatuokioihin rajoittuva menetelmä, vaan filosofia, joka ohjaa kaikkea toimintaa. Joidenkin montessoriympäristöön muuttaneiden ihmisten omaiset ovat havainneet lähes välittömän muutoksen läheistensä aktiivisuudessa, kun nämä ovat jälleen voineet tehdä asioita, joista nauttivat. Montessorifilosofian soveltaminen on johtanut asukkaiden oma-aloitteisuuden lisääntymiseen ja passiivisuuden vähentymiseen arjessa. Näin ollen asukkaat saavat entistä enemmän onnistumisen kokemuksia ja tuntevat itsensä tärkeäksi osaksi yhteisöään. Suomen Montessoriliitto on perustanut työryhmän, jonka tavoitteena on tuoda montessorimenetelmä muistisairaiden hoitoon myös Suomessa.

Lisätietoa:

Kansainvälinen montessoriliitto
Videoita
Artikkeleita
Synapsi-lehti 2/2020, sivu 12

Seuraa Facebookissa: MuistiMontessori
Lisätietoa ja yhteydenotot: muisti@montessori.fi

Liity myös muistimontessorin sähköpostituslistalle: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgC4MW-dXiSYClJ2fmtbW0CgcG96M14BlItkbOsukLKDGxbw/viewform?usp=sf_link