Montessorimenetelmä muistisairaiden hoidossa

Montessorimenetelmän käytöstä muistisairaiden hoidossa on maailmalla saatu erinomaisia tutkimustuloksia sekä sairastuneiden että hoitajien hyvinvoinnin kannalta katsottuna. Tutkimusten mukaan filosofian soveltaminen on johtanut esimerkiksi vanhusten oma-aloitteisuuden lisääntymiseen ja passiivisuuden vähentymiseen arjessa.

Montessorifilosofiaa käyttävissä palvelutaloissa keskitytään sairauden aiheuttamien toimintakyvyn puutteiden sijaan korostetusti siihen, mihin asukkaat vielä pystyvät. Tärkeä osa montessorimenetelmää on ympäristön muokkaaminen ja valmisteleminen tukemaan muistisairaiden oma-aloitteisuutta ja toimintakykyä. Näin ollen vanhukset saavat entistä enemmän onnistumisen kokemuksia ja tuntevat itsensä tärkeäksi osaksi yhteisöään. Montessorimenetelmän käytön on myös muun muassa todettu vähentävän muistisairaiden ahdistunutta käyttäytymistä. Lue Muistiliiton raportti aiheesta tästä. Palvelutaloissa, joissa Montessorimenetelmä on saatu menestyksekkäästi käyttöön, myös hoitajat ovat kokeneet työnsä aiempaa mielekkäämmäksi ja vähemmän kiireiseksi. 

Suomen Montessoriliitto on perustanut työryhmän, jonka tavoitteena on tuoda montessorimenetelmä muistisairaiden hoitoon myös Suomessa.

Lisätietoa MuistiMontessori-hankkeesta

muisti@montessori.fi

Seuraa Facebookissa: MuistiMontessori

Tietoa Montessorista vanhusten ja muistisairaiden hoidossa:

Kansainvälinen montessoriliitto, dementia