Maria Montessori

Maria Montessori (1870 – 1952)

Montessoripedagogiikan ”äiti” on Maria Montessori, joka syntyi Italiassa vuonna 1870. Hänestä oli maansa historian ensimmäisiä naislääkäreitä ja myöhemmin Rooman yliopiston antropologian ja terveysopin professori. Työskennellessään kehitykseltään viivästyneiden lasten parissa Maria Montessori kehitti opetusmenetelmän, joka tuki heidän oppimistaan. Myöhemmin hän havaitsi tämän menetelmän ja välineiden helpottavan kaikkien lasten oppimista.