Rantakaislassa haetaan varhaiskasvattajaa

Haemme varhaiskasvatuksen  opettajaa/ montessoriohjaajaa   alle 3-vuotiaiden ryhmään.

Rantakaislassa on kolme lapsiryhmää: yksi 0-3-vuotiaiden ryhmä ja kaksi 3-6-vuotiaiden ryhmää. Rantakaislan moniammatillinen yhteisö koostuu montessoriohjaajista, varhaiskasvatuksen opettajista, lastenhoitajista, laitoshuoltajasta ja kokista. Montessoripäiväkoti Rantakaisla on kannatusyhdistyksen ylläpitämä ja toimii Hiekkaharjussa.

Tule työskentelemään toimivassa, rauhallisen kodinomaisessa päiväkodissa, jossa vahvuutena on lapsilähtöinen pedagogiikka ja hyvä ilmapiiri.

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).  Edellytämme tehtävässä myös montessoriohjaajan tutkintoa  ( 0-3v. tai 3-6 v. )tai vahvaa tuntemusta montessoripedagogiikasta.

Tehtävään valitun henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote viimeistään työsuhteen ensimmäisenä työpäivänä. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Voit tutustua meihin osoitteessa www.rantakaisla.fi

Tiedustelut sähköpostilla tai soittamalla päiväkodin johtaja Anneli Palviaiselle.

Vapaamuotoiset hakemukset  ansioluetteloineen 30.04. mennessä joko sähköpostiin tai kirjallisesti.

Anneli Palviainen
Kyläkaivontie 6 D
01350 Vantaa
anneli@rantakaisla.fi
puh: 045 – 166 5627