Suomen Montessoriliitto

Liiton tavoitteena on ylläpitää ja kehittää montessoritoimintaa ja tehdä tunnetuksi tohtori Maria Montessorin kehittämiä opetusmenetelmiä sekä edistää lasten oikeuksien huomioimista ja toteutumista yhteiskunnassa riippumatta rodusta, uskonnosta tai poliittisesta vakaumuksesta.

Liitto tekee yhteistyötä eri yliopistojen ja kasvatusalan ammattilaisten kanssa.

Suomen Montessoriliitto on kansainvälisen Association Montessori Internationale:n (AMI) jäsen. Jäseneksi voivat liittyä kaikki montessorimenetelmästä kiinnostuneet

Liiton jäsenistö koostuu montessoriohjaajista, -opettajista, luokanopettajista, erityisopettajista, lastentarhanopettajista, opiskelijoista, vanhemmista, kasvatuksesta ja montessorimenetelmästä kiinnostuneista. Yhteisöjäseniksi voivat liittyä montessorileikkikoulujen ja –koulujen kannatusyhdistykset.

Suomen Montessoriliiton hallitus muodostuu jäsenten valitsemista edustajista.

Liiton toiminta

Liitto julkaisee vuosittain ilmestyvää Montessori–lehteä, joka on liiton jäsenille ilmainen.

Liitto tiedottaa jäsenkirjeellä ajankohtaisista montessoriasioista sekä järjestettävistä koulutus- ja keskustelutilaisuuksista.

Liitolta voi tilata esitteitä ja vuokrata dvd-levyjä. Katso sivulta materiaali

SMO – Suomen Montessoriohjaajat ry. toimii liitossa ohjaajien ammatillisena yhdistyksenä. Jäseneksi voi liittyä liiton kautta. Yhdistyksen tarkoituksena on montessoriohjaajien ammattitaidon tukeminen sekä sosiaalisen aseman ja työolosuhteiden kehittäminen. Yhdistys järjestää koulutus-, virkistys- ja keskustelutilaisuuksia sekä tiedottaa ammatinharjoittamiseen ja varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista.
www.montessoriohjaajat.com
smo@gmail.com