Tervetuloa Suomen Montessoriliiton sivuille!

Ajankohtaista

Montessoriopetus varhaiskasvatuksessa

Toiminta-aika

Kaikilla lapsilla on mahdollisuus keskeytyksettömään pitkäkestoiseen montessorityöskentelyyn (n. 2½-3h) päivittäin.

Toiminta ei keskeydy piirin, ulkoilun tai muun erillisen ryhmätoiminnan takia.

Lapsiryhmä

Lapsiryhmä muodostuu eri-ikäisistä 0-3 tai 3-6 vuotiaista lapsista.

Pyrkimyksenä on, että jokaista ikäluokkaa olisi yhtä paljon kuten myös tyttöjä ja poikia.

Esiopetus sisältyy 3-6-vuotiaiden lasten montessoriryhmän toimintaan, eikä erillistä esikouluryhmää tarvita.

Samat lapset toimivat samassa ryhmässä päivittäin.

Henkilöstö

Montessoriryhmässä tulee olla ainakin yksi montessoriohjaajakoulutuksen saanut työntekijä, joka vastaa ryhmän pedagogisesta toiminnasta.

Toimintatapa

Keskeistä on lasta kunnioittava toimintatapa. Lapsi osallistuu oman toimintansa suunnitteluun.

Aktiivinen kuuntelu, lasten toiveiden ja kiinnostuksen kohteiden huomioon ottaminen ja katsekontakti vuorovaikutuksessa sekä fyysisesti lapsen tasolle asettautuminen ovat tärkeitä montessoriympäristössä työskentelevien ammatillisia ominaisuuksia.

Havainnointi

Lasten havainnointi ja toiminnan dokumentointi ovat oleellisia montessoriohjaajan työskentelyssä.

Niiden perusteella aikuinen vastaa lapsen erilaisiin kehityksellisiin tarpeisiin, sekä kiinnostuksen kohteisiin ohjaamalla toimintaa ja esittelemällä uusia tehtäviä.

Materiaalit

Montessoriryhmissä tulee olla esillä kattava ikätasoinen montessorivälineistö.

Materiaalien tulee olla siistejä ja ehjiä, osia ei voi puutua.

Montessorimateriaaleja on 3-6-vuotiaitten ryhmässä käytännönelämän töiden, aistivälineiden, äidinkielen, matematiikan ja kulttuurin alueelta.

0-3-vuotiailla toiminta koostuu käytännön elämän töistä sekä kielen ja motoriikan osa-alueiden harjoituksista.