Vuoden 2020 hallitus

Puheenjohtaja

Tea Viitasalo
puheenjohtaja@montessori.fi
040 554 0986

Varsinaiset jäsenet

Virpi Mustila, Vilja Välimäki, Outi Leiste-Sauvonsaari, Ana Eskola ja Matti Kankkunen

Varajäsenet

Jonna Niiniaho ja Päivi Soikkeli

_

_

_

_

_

_

_

_

_