Kirjallisuus

Suomeksi

 • Björksten Christel: Montessori-menetelmä 1980-luvulla
 • Hayes Mary & Höynälänmaa Kerttu: Montessoripedagogiikka
 • Härkönen Ulla: Pienten lasten työkasvatus
 • Keltti-Laine Susanna: Montessori-musiikkikasvatus Montessori-menetelmän mahdollisuudet musiikkikasvatuksessa
 • Maria Montessori: Lapsen salaisuus
 • Parkkonen Helena: Auta minua tekemään itse Montessori-menetelmän sovellutuksia
 • Wilander Susan: Montessoripedagogiikka – Oppimisen iloa

Englanniksi

Maria Montessori:

 • The Absorbent Mind
 • The Secret of Childhood
 • The Formation of Man
 • The Discovery of the Child
 • The Advanced Montessori Method Vol.1 + Vol.2
 • Dr. Montessori´s own Handbook
 • Education and Peace
 • The Child in the Family
 • What you should know about your Child
 • Education for a New World
 • From Childhood to Adolescence
 • To Educate the Human Potential
 • The Child, Society and the World
 • The Californian Lectures by Maria Montessori
 • The Montessori Method
 • Basic Ideas of Montessori´s Educational Theory

Montessori Talks To Parents (NAMTA)

 • The Home Invironment
 • The Road to Decipline
 • The Spiritual Side of Love
 • Language, Literature and the Family
 • The Child in Nature
 • Nurturing the Creative Personality
 • What is Montessori Pre-School?
 • What is Montessori Elementary?
 • The Normalized Child by Kathlen Futrel
 • At Home With Montessori by Patricia Oriti

Muu kirjallisuus

 • Cavalletti Sofia: The Religious Potential of the Child
 • Dwyer Muriel: A Path for the Exploration of any language leading to writing and Reading
 • Lawrence Lynne: Montessori Read and Write
 • Kramer Rita: Maria Montessori biography
 • Montanaro Silvana: Understanding the Human Being
 • Montessori Mario Jr: Education for Human Development
 • Montessori Mario Jr: The Human Tendencies and Montessori Education
 • Polk Lillard Paula and Lynn Lillard Jessen: Montessori From the Start
 • Polk Lillard Paula: Montessori-A Modern Approach
 • Polk Lillard Paula: Montessori Today
 • Pollard Michael: Maria Montessori
 • Ramachandran Rukmini: Creative Dvelopment of the Child, Vol.1+Vol.2
 • Sheridan Mary: From Bith to Five Years
 • Standing E.M: Maria Montesori: Her Life and Work
 • Stoll Lillard Angelina: Montessori:The Science Behind the Genious

Ruotsiksi

 • Ahlgren Mary: Montessoris metod i nutida skolliv
 • Hanson Lena: Montessori och barns arbete
 • Malmborg Connie af: Montessoriskolan Maria Montessori och montessorirörelsen
  arbetssätt och målsättning barnets utveckling och verksamhet
 • Montessori Maria: Barndomens gåta
 • Montessori Maria: Barnasinnet the absorbent mind
 • Montessori Maria: Maria Montessori och hennes verk
 • Nordlund Gertrud: Montessoriuppfostran
 • Reimer-Eriksson Ellinor: Vi går i Montessori klass en alternative skolform

Saksaksi

 • Fischer-Buck Anne: Naturgemässe Erziehung ein Vergleich der Lehre von Pestalozzi und Montessori
  angewandt auf die heutige psychologische Pädagogik
 • Hecker Hilde: Friedrich Fröbel und Maria Montessori

Lisäksi montessoriaiheisia gradu-opinnäytetöitä ja muita tutkimuksia

Lehtinen, Pirjo-Riitta
Turun yliopisto, Rauman opettajankoulutuslaitos: Pro gradu-tutkielma
Montessoripedagogiikan rantautuminen ja vakiintuminen suomalaiseen perusopetukseen
Kasvatustiede
Toukokuu 2008

Almusa, Katja
Helsingin yliopisto, SOKLA: Pro gradu-tutkielma
Montessoripedagogisen varhaiskasvattajan auktoriteetin jalanjäljillä
Varhaiskasvatus
Toukokuu 2008

Suortti, Outi
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos: Pro gradu-tutkielma
3-5-vuotiaiden lukemaan oppiminen –montessorivälineet kielellisen tietoisuuden ja varhaisen lukitaidon edistäjinä
Kasvatustieteen koulutus
Huhtikuu 2008

Hjelt, Hanna ja Mattila, Anne
Montessori-pedagogiikka kunnallisessa päivähoidossa: selvitys kolmevuotisesta päivähoidon kehittämiskokeilusta Iso-Heikkilän päiväkodin Montessori-ryhmässä

Häkkänen, Teija
Työkasvatus päiväkodissa sekä peruskoulun ala-asteen Freinet- ja Montessoriluokilla
Helsingin yliopisto 1999

Ihalainen, Tiina ja Utter, Sari
Oppilaan minäkuva Freinet-, Montessori- ja peruskoululuokilla: vertaileva tutkimus koulutyypin yhteydestä oppilaan minäkuvaan.
Joensuun yliopisto

Jaatinen, Nina
Elevens syn på sin skola: en jämförelse mellan grundskolan och montessoripedagogiken
Helsingin yliopisto 1999

Lehtinen, Kirsti
Montessoriesikoulu 3-6-vuotiaille lapsille – yksilöllisyyttä ja sosiaalisuutta
Helsingin yliopisto 1997

Leppisaari, Heli
Montessori-pedagogiikan soveltaminen esi- ja alkuopetukseen. Matematiikan opetuspaketti ja sen kokeilu Emoniemen ala-asteella.
Kajaanin opettajankoulutuslaitos 1997

Kauppi, Elina
Montessoripedagogiikka – tie parempaan ihmisyyteen. Lapsen sosiaalinen kehitys ja kasvatus montessoripedagogiikassa.
Kajaanin opettajankoulutuslaitos 1997

Keltti-Laine, Susanna
Montessori-menetelmän mukainen alle kouluikäisten lasten musiikkikasvatus sekä sen toteutuminen Suomen Montessori-leikkikouluissa ja –päiväkodeissa
Helsingin yliopisto 1991

Kotka, Riika
Montessori- ja motopedagogiikka alle kouluikäisten lasten kuntoutuksessa
Jyväskylän yliopisto 1994

Niemi, Sirkka
Montessorivälineet esiopetuksesa: montessoriohjaajakoulutuksen saaneiden lastentarhanopettajien käsityksiä montessorivälineiden soveltuvuudesta esiopetukseen
Helsingin yliopisto 1999

Repo, Kirsi
Miten Montessori-ympäristö tukee lapsen puheen kehitystä?
Kajaanin Opettajankoulutuslaitos 1999

Ryynänen, Anne-Marja
Montessori-pedagogiikan opettaja- ja oppilaskäsitys
Helsingin yliopisto 1992

Simpura, Virpi
Montessori-leikkikoulua käyneet lapset peruskoulun 1.luokalla
Helsingin yliopisto 1994