Tuusulan Montessorileikkikoulu Pikkulukkari etsii varhaiskasvatuksenopettajaa

Etsimme joukkoomme varhaiskasvatuksen opettajaa kodinomaiseen
Montessorileikkikoulu Pikkulukkariin Tuusulaan. Työsuhde on vakituinen
ja työ alkaa 4.8.2023.

Pikkulukkari on idyllinen, voittoa tavoittelematon, yksityinen
päiväkoti Hyrylän kupeessa. Tunnelmallisessa hirsitalossa tulet
toimimaan päiväkodin nimellisenä johtajana, mutta käytännössä
johtajuus on jaettu työparinasi työskentelevän pitkäaikaisen
montessoriohjaajan kanssa. Työtiimisi kuuluu myös leikkikouluavustaja.

Toimintamme tapahtuu aamupäivän ja iltapäivän pienryhmissä, joissa
3-6 -vuotiaita lapsia on enintään 18 lasta/ryhmä. Leikkikoulun
toimintaan kuuluu mm. työskentelyä montessorivälineistöllä,
askartelua, musisointia, esikouluopetusta, retkiä, leikkiä ja ulkoilua
rauhallisessa ympäristössä. Toiminta-aikamme vastaa Tuusulan kunnan
esiopetuksen lukuvuoden toiminta-aikoja, poikkeuksina syys- ja
kevätlukukauden päätöspäivä sekä kesäleikkikoulu. Kesäloma-aika
ajoittuu juhannuksen ja elokuun alkupuolen väliseen aikaan.

Leikkikoulun järjestävänä tahona on Tuusulan Montessorikoulun
kannatusyhdistys, joka on toiminut rekisteröitynä voittoa
tavoittelemattomana yhdistyksenä vuodesta 1984 alkaen. Yhdistys
huolehtii leikkikoulun toiminnallisista ja taloudellisista velvoitteista
sekä toimii työnantajana leikkikoulun työntekijöille.

Ensisijaisesti tehtävään valittavalta henkilöltä toivomme
kasvatustieteen maisterin tutkintoa sekä varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen opettajan pätevyyttä. Mikäli nämä kelpoisuudet
täyttävää henkilöä ei löydy, tehtävä voidaan täyttää
määräaikaisena 31.12.2029 asti, minkä jälkeen varhaiskasvatuslain
31§ tulee voimaan. Kokemus montessoripedagogiikasta tai kiinnostus
sitä kohtaan katsotaan eduksi.

Etsimämme henkilö on lapsirakas, sydämellinen ja motivoitunut.
Myönteiset ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaidot, idearikkaus ja
aktiivisuus auttavat menestymään tehtävässä. Tarjoamme
mielenkiintoisen työn lämminhenkisessä työyhteisössä sekä
mahdollisuuden kehittää ammattitaitoasi tarpeellisissa koulutuksissa.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen toivotaan toimitettavan
sähköpostitse hallitus@pikkulukkari.fi
Hakemuksia otetaan vastaan kunnes paikka on täytetty.

Tiedustelut puhelimitse arkisin:
Montessorileikkikoulu Pikkulukkari, 044 946 6199.
Lisätietoja Pikkulukkarista löydät myös: http://www.pikkulukkari.fi
ja http://www.facebook.com/pikkulukkari/

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain
6.2 :n tarkoittama rikosrekisteriote
sekä alkuperäinen kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Tehtävän
täytössä noudatetaan kuuden
kuukauden koeaikaa.

https://www.pikkulukkari.fi/node/67